Segreteria generale SSDV
Sig.ra Monika Tomasik
Dalmazirain 11
3005 Berna
Telefono 031 352 22 02
Fax 031 352 22 05
E-mail: sgdv-ssdv@hin.ch